Kết nối với chúng tôi

Nên kinh tê

Kiểm toán viên EU cho rằng EU phải khắt khe hơn với chính quyền Congo

SHARE:

Được phát hành

on

Victor KALMYKOV Phó Trưởng đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên minh Châu Âu, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY Tổng Giám đốc WTO, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT EC Ủy viên phụ trách thương mạiMột báo cáo được Tòa án Kiểm toán Châu Âu (ECA) công bố hôm nay rất quan trọng về kết quả viện trợ của EU nhằm thúc đẩy các lĩnh vực quản trị quan trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC). Hans Gustav Wessberg, thành viên ECA chịu trách nhiệm về báo cáo cho biết: “Mặc dù sự hỗ trợ của EU có mục đích tốt và đạt được một số kết quả nhưng tiến độ vẫn chậm, không đồng đều và nhìn chung còn hạn chế”. “Chưa đến một nửa số chương trình được khảo sát đã mang lại hoặc có khả năng mang lại hầu hết các kết quả mong đợi. Tính bền vững là một triển vọng không thực tế trong hầu hết các trường hợp.”

Nếu, với tư cách là đối tác phát triển chính của DRC và là người ủng hộ quản trị tốt và nhân quyền, EU tiếp tục hỗ trợ quản trị ở DRC thì EU cần cải thiện đáng kể hiệu quả viện trợ của mình. Về mặt này, Ủy ban cần phải thực tế hơn về thiết kế cũng như những gì có thể đạt được với các chương trình của EU. Ủy ban cần yêu cầu cao hơn đối với chính quyền Congo khi giám sát việc tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận và các cam kết đã đưa ra.

Quản trị tốt là giá trị cơ bản của châu Âu và là thành phần quan trọng trong hợp tác phát triển của EU với các nước thứ ba. Kể từ khi nối lại hợp tác cơ cấu với DRC, EU đã cung cấp khoảng 1.9 tỷ euro hỗ trợ từ năm 2003 đến năm 2011, khiến nước này trở thành một trong những đối tác phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Cuộc kiểm toán đã xem xét tính hiệu quả của sự hỗ trợ của EU đối với quá trình bầu cử, cải cách tư pháp, cảnh sát và quản lý tài chính công, cũng như quá trình phân cấp.

ECA nhận thấy rằng việc cải thiện quản trị ở DRC sẽ là một quá trình lâu dài. Giống như các đối tác phát triển khác, EU phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng trong nỗ lực cải thiện quản trị ở DRC. Tuy nhiên, mặc dù Ủy ban hiểu rõ các nguyên nhân chính dẫn đến sự mong manh của Nhà nước ở DRC nhưng lại chưa tính đến bối cảnh này khi thiết kế các chương trình của EU.

Để tối đa hóa cơ hội sử dụng hiệu quả quỹ của EU, cuộc kiểm toán kết luận rằng “EU cần đảm bảo rằng nguồn tài trợ được liên kết chặt chẽ với thỏa thuận của quốc gia đối tác về các điều kiện, mục tiêu và rủi ro của chương trình và được củng cố vững chắc bằng đối thoại chính sách hiệu quả. với chính phủ về việc xác định và thực hiện các chính sách và chiến lược cải cách phù hợp“.

ECA khuyến nghị Ủy ban và EEAS xem xét một số thành phần nhất định trong chiến lược hợp tác của EU với DRC, đánh giá tốt hơn các rủi ro liên quan đến việc thực hiện thành công các chương trình, thiết lập các mục tiêu có thể đạt được trong bối cảnh quốc gia và tăng cường sử dụng các điều kiện và đối thoại chính sách.

quảng cáo

Các báo cáo đặc biệt của Tòa Kiểm toán Châu Âu (ECA) được xuất bản trong suốt cả năm, trình bày kết quả kiểm toán được lựa chọn đối với các lĩnh vực ngân sách hoặc chủ đề quản lý cụ thể của EU.

Báo cáo đặc biệt này (SR 09/2013) có tựa đề EU hỗ trợ quản trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo. ECA đã đánh giá liệu sự hỗ trợ của EU đối với quản trị có phù hợp với nhu cầu và đạt được kết quả như kế hoạch hay không và Ủy ban có tính đến đầy đủ bối cảnh mong manh của DRC trong việc thiết kế các chương trình của EU không? Cuộc kiểm toán bao gồm sự hỗ trợ của EU đối với quá trình bầu cử, cải cách lĩnh vực an ninh (tư pháp và cảnh sát), cải cách và phân cấp PFM trong giai đoạn 2003 đến 2011.

Cuộc kiểm toán kết luận rằng hiệu quả hỗ trợ của EU đối với quản trị ở DRC còn hạn chế. Sự hỗ trợ của EU đối với quản trị được đặt trong một chiến lược hợp tác tổng thể hợp lý, giải quyết các nhu cầu quản trị chính của đất nước và đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, tiến độ còn chậm, không đồng đều và nhìn chung còn hạn chế. Chưa đến một nửa số chương trình đã mang lại hoặc có khả năng mang lại hầu hết các kết quả mong đợi. Tính bền vững là một triển vọng không thực tế trong hầu hết các trường hợp..

Ủy ban phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng trong nỗ lực góp phần cải thiện quản trị ở DRC: thiếu ý chí chính trị, động lực của các chương trình do nhà tài trợ thúc đẩy và thiếu khả năng hấp thụ. Tuy nhiên, mặc dù Ủy ban đã hiểu rõ các nguyên nhân và hậu quả chính của sự mong manh của nhà nước ở DRC nhưng lại chưa tính đến bối cảnh này khi thiết kế các chương trình của EU. Rủi ro chưa được giải quyết thỏa đáng, mục tiêu của chương trình thường quá tham vọng, điều kiện có tác dụng khuyến khích yếu và đối thoại chính sách chưa được khai thác hết tiềm năng và phối hợp thỏa đáng với các nước thành viên EU trong mọi lĩnh vực..

Dựa trên những phát hiện của mình, ECA đưa ra một số khuyến nghị, trong số đó:

  • Rằng Ủy ban và EEAS (i) tăng cường chú ý đến việc đảm bảo sự cân bằng viện trợ phù hợp giữa tất cả các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh nghèo hơn; (ii) kết hợp hỗ trợ ở cấp trung ương với các chương trình ở cấp tỉnh nhằm gắn kết việc phân cấp chính trị và lãnh thổ với các chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên được cải thiện và phục hồi và phát triển cơ sở hạ tầng; và (iii) xem xét lại sự hỗ trợ của EU để cải thiện việc quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở đánh giá nhu cầu toàn diện;
  • rằng Ủy ban thiết lập các biện pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro và xác định rõ ràng tiến trình hành động cần tuân thủ nếu rủi ro trở thành hiện thực;
  • tạo sự linh hoạt trong quá trình thực hiện chương trình để các mục tiêu có thể được xem xét kịp thời khi thích hợp, và;
  • Viện trợ của EU sẽ hiệu quả hơn nếu Ủy ban tăng cường sử dụng đối thoại chính sách và điều kiện. Điều này sẽ bao gồm (i) thiết lập các điều kiện rõ ràng, phù hợp, thực tế và có thời hạn, (ii) đánh giá định kỳ việc tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận và (iii) phản hồi một cách kiên quyết, tương xứng và kịp thời nếu chính phủ DRC thể hiện cam kết không đầy đủ đối với tuân thủ, khi thích hợp bằng cách đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật