Nghị viện châu Âu hôm nay thông qua các kế hoạch để giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã vào đêm trước của #WorldWildlifeDay

Thế giới động vật hoang dã-DayVào đêm trước ngày động vật hoang dã thế giới (2 tháng), Nghị viện châu Âu đã thông qua Bảo thủ châu Âu và đề xuất cải cách (ECR) MEP Emma McClarkin để sử dụng chính sách thương mại để giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Báo cáo kêu gọi cải thiện sử dụng công nghệ hải quan ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng và nhấn mạnh sự cần thiết cho một phản ứng quốc tế phối hợp để đảm bảo EU là trong bước với Tổ chức Thương mại Thế giới và Công ước về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp.
Bà McClarkin, phát ngôn viên ECR Thương mại Quốc tế, cho biết:"Tôi rất hài lòng rằng Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo của tôi ngày hôm nay. bỏ phiếu này sẽ giúp đảm bảo tính bền vững của động vật hoang dã để các thế hệ tương lai không được tước đoạt của vẻ đẹp và sự đa dạng của môi trường của chúng tôi.
"Vào đêm trước của ngày Động vật hoang dã Thế giới, phần lớn này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta là nghiêm trọng về kết cục của tội phạm động vật hoang dã và nóvẫn còn là mộtchính trịsự ưu tiên.Điều nàytại một thời điểm khi quy mô của tội phạm này là chưa từng có và nếu tăng này tiếp tục nó đe dọa lật đổ thập kỷ tăng bảo tồn giành cứng. "
 
Người ta ước tính rằng các hoạt động tội phạm có giá trị từ € 8 và € 20 tỷ đồng một năm. Việc buôn bán bất hợp pháp có tác động bất lợi đến sự phát triển của các quy định của pháp luật và quản trị tốt, dẫn đến mất ổn định nguy hiểm về an ninh của các quốc gia bị ảnh hưởng.
 
Bà McClarkin nói thêm: "Chúng ta phải có hành động không chỉ để ngăn chặn các tác động tàn phá của thương mại là có đa dạng sinh học của chúng tôi nhưng để cắt đứt nguồn này tài trợ cho tham nhũng và tội phạm."
 
chứng thực của Quốc hội cung cấp cho Ủy ban châu Âu với một nhiệm vụ mạnh mẽ cho hành động.

tags: , , , , , , ,

thể loại: A Frontpage, Phúc lợi động vật, Tội phạm, loài nguy cấp, môi trường, EU