Kết nối với chúng tôi

Kiểm tra thực tế

Nova Resistanceência ở Brazil: Xác định những câu chuyện nguy hiểm và ngăn chặn ảnh hưởng của chúng

SHARE:

Được phát hành

on

Trong những năm gần đây, Brazil đã chứng kiến ​​sự trỗi dậy của tổ chức cực hữu Nova resistência (NR), tổ chức này không chỉ tạo dựng được sự hiện diện đáng chú ý trên bối cảnh địa chính trị xã hội của đất nước mà còn có những ý tưởng của mình thấm nhuần thành công vào xã hội Brazil. nơi những câu chuyện cấp tiến của nó được lưu truyền khá tự do với sự hỗ trợ của các mối quan hệ với Điện Kremlin. Hiểu được bản chất của những câu chuyện do Nova resistência tuyên truyền và phạm vi tiếp cận mà họ đã cố gắng đạt được với sự hỗ trợ của Nga, trên nhiều thành phần khác nhau của xã hội Brazil, đặc biệt là thông qua Telegram, là điều quan trọng để hiểu được hàng loạt rủi ro mà nhóm này đặt ra sự gắn kết xã hội. Điều quan trọng nữa là phải nhìn xa hơn Brazil để thấy cách mà sự truyền bá thành công hệ tư tưởng cấp tiến này ở Brazil có thể được nhân rộng ở những nơi khác.

Trước khi đi sâu vào các rủi ro, bắt buộc phải nắm bắt rõ hơn những câu chuyện chính mà chương trình nghị sự của Nova resistência xoay quanh. Mỗi câu chuyện trong số này được đan xen với một số câu chuyện phụ nhằm thúc đẩy chung cơ chế tuyên truyền đầy sức mạnh và thường bị bỏ qua của tổ chức, cơ chế này đã thâm nhập thành công vào xã hội Brazil với sự hỗ trợ của những người ủng hộ Điện Kremlin. Những siêu tường thuật này không chỉ đơn thuần là những khái niệm trừu tượng; chúng đã được xây dựng cẩn thận để phục vụ các mục đích cụ thể với mục tiêu cuối cùng là định hình lại dư luận trên toàn quốc (với mục tiêu sử dụng các mô hình tương tự để tác động rộng rãi hơn đến khu vực cũng như các quốc gia ngoài khu vực), thúc đẩy một môi trường có lợi cho ươm mầm các hệ tư tưởng cực đoan.

Khi thảo luận về những điều này, điều quan trọng trước tiên là phải xem xét điều gì có tác động tiềm tàng lớn nhất để gieo rắc sự bất hòa và đảo lộn trật tự xã hội, cụ thể là chủ nghĩa quân phiệt của Nova resistência và mối liên hệ của nó với Moscow. Thật vậy, có thể thấy rõ nhất sự nhấn mạnh mạnh mẽ của những người theo Nova Resistanceência đối với chủ nghĩa quân phiệt qua đặc điểm nặng nề trong việc tuyên truyền về những “chiến thắng” được báo cáo của Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Nga được miêu tả là một hình mẫu về chủ nghĩa dân tộc đáng khao khát, với Nova resistência một cách công khai và thường lặng lẽ gợi ý rằng Brazil có nhiều điều để học hỏi từ mô hình chủ nghĩa dân tộc của Nga.

Những câu chuyện, không thể thiếu đối với bất kỳ nỗ lực nào của tổ chức như vậy, làm nền tảng cho câu chuyện này, coi Ukraine là trung tâm phân biệt chủng tộc của Đức Quốc xã và sự suy đồi đạo đức ở phạm vi rộng hơn. Tổ chức này gián tiếp tôn vinh những nhân vật chính trị gây chia rẽ, chẳng hạn như Donald Trump, những người mà trong suy nghĩ của họ, phù hợp với những thế giới quan cực đoan này. Sẽ là sai lầm nếu coi câu chuyện này chỉ đơn giản là về chính sách đối ngoại. Đúng hơn, mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn của những nỗ lực như vậy là khuyến khích việc theo đuổi một hình thức chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ hơn nhiều ở Brazil; cụ thể là một hình thức chủ nghĩa dân tộc coi sức mạnh quân sự và sự lãnh đạo độc tài là những nguyên tắc chủ chốt để phấn đấu hướng tới. Chính xác là loại chủ nghĩa dân tộc này phù hợp với chương trình nghị sự của Nga nhằm gieo rắc sự bất hòa và phá vỡ sự gắn kết xã hội ở một số khu vực địa lý được chọn trên toàn cầu.

Nhìn xa hơn những nguyên lý rất cụ thể này của hệ tư tưởng Nova resistência, điều quan trọng là phải hiểu cách thức giả trí thức mà tổ chức này hoạt động, thúc đẩy một khái niệm quen thuộc được gọi là "Đa cực". Như với bất kỳ chương trình nghị sự theo chủ nghĩa trí thức giả nào, câu chuyện này cố gắng cung cấp lớp vỏ trí tuệ cho chương trình nghị sự cực đoan của Nova resistência bằng cách khai thác các quan điểm bảo thủ đã tồn tại (và phổ biến ở Brazil), các quan điểm bảo thủ về các vấn đề như vai trò giới, tình cảm chống LGBTQIA+ và các khuôn mẫu phổ biến , bên cạnh những lời biện minh cho bạo lực đối với người thiểu số. Quả thực những vấn đề như vậy đã được lựa chọn cẩn thận không chỉ vì vai trò của chúng trong việc chia rẽ xã hội Brazil mà còn vì khả năng liên quan của chúng ở các địa phương khác.

Những điều này thường được đan xen với những sắc thái tôn giáo thu hút nhiều người Brazil theo đạo, chẳng hạn như mô tả phương Tây đang chịu ảnh hưởng của "Satan". Câu chuyện này nhằm mục đích thu hút khán giả tôn giáo có đầu óc trí tuệ hơn. Nova resistência đã khai thác một công cụ mà nhiều tổ chức cực đoan đã sử dụng, cụ thể là hợp pháp hóa các quan điểm cực đoan dưới chiêu bài diễn ngôn lý thuyết, tạo ra ảo tưởng về sự tinh vi xung quanh các hệ tư tưởng thoái lui và nguy hiểm.

quảng cáo

Điều này tự nhiên kết nối với một điểm xa hơn do Nova Resistanceência thúc đẩy; sự mất lòng tin sâu sắc của nó đối với các phương tiện truyền thông truyền thống. Ví dụ, đã chứng tỏ mình đang hoạt động ở một trình độ trí tuệ vượt trội hơn nhiều so với “các phương tiện truyền thông chính thống”, ý chí của Nova resistência cho rằng các cơ quan truyền thông phương Tây cố tình xuyên tạc các thực thể như Nga để duy trì quyền bá chủ của giới tinh hoa của họ, do Mỹ điều khiển. Khai thác chủ nghĩa hoài nghi vốn đã phổ biến hiện nay đối với các phương tiện truyền thông chính thống, nó có tác dụng làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và thúc đẩy tâm lý "chúng ta chống lại họ" dựa trên cơ sở khác. Theo họ, Nova resistência không nên được coi là gì khác ngoài ngọn hải đăng của sự thật, dẫn đầu một chiến dịch chống lại một âm mưu toàn cầu rộng lớn đang tìm cách che khuất thực tế. Điều này không chỉ làm mất uy tín của các nguồn tin tức có uy tín. Nó cũng định vị Nova resistência là nhà cung cấp duy nhất sự thật thuần khiết.

Nghiên cứu được thực hiện trên mạng lưới phổ biến đã được xây dựng để truyền bá câu chuyện về Nova Resistance. Điều này chủ yếu tập trung vào ứng dụng nhắn tin được mã hóa, Telegram và cho thấy rằng nội dung của Nova resistência đã được chia sẻ, trong suốt một năm nghiên cứu, trên 752 kênh. Cần lưu ý rằng các kênh này hoàn toàn không phải là nguyên khối mà hoạt động như một phần của một hệ sinh thái phức tạp, nơi không chỉ những câu chuyện được xác định bằng Nova resistência được thúc đẩy. Đúng hơn, những điều này được kết hợp với các hệ tư tưởng tương tự, tất cả đều được điều chỉnh để phù hợp với nhóm nhân khẩu học mục tiêu chính cụ thể mà Nova resistência hướng tới.

Giống như bất kỳ nỗ lực truyền thông xã hội nào, những người có ảnh hưởng đã có mặt trên các kênh này đóng một vai trò quan trọng. Những người này thường tự thể hiện mình là những trí thức, như một phương tiện để tạo dựng uy tín cho những câu chuyện giả trí tuệ của Nova resistência. Hoạt động này rất phức tạp, với các kênh khác đóng vai trò là người quản lý, khuếch đại và hợp pháp hóa nội dung trên mạng, huy động những người ủng hộ và kích động hành động. Điều này thực sự giống với các chiến thuật được Điện Kremlin sử dụng ở những nơi khác.

Những tác động và mối đe dọa tiềm tàng từ hành động của Nova resistência là rất sâu rộng, lan truyền những câu chuyện biện minh cho bạo lực và khuyến khích xu hướng cực đoan. Những điều này làm các cá nhân trở nên cực đoan một cách tự nhiên, nhưng đáng lo ngại hơn là làm mất ổn định hơn nữa xã hội Brazil vốn đã bị chia cắt, cùng nhau tạo ra một môi trường chín muồi cho các hành động cực đoan và sự nở rộ của chủ nghĩa độc tài. Như đã lưu ý, chúng cũng có khả năng được nhân rộng ở các khu vực địa lý có nguy cơ khác bởi những người ủng hộ người Nga của Nova resistência.

Việc chống lại ảnh hưởng ngấm ngầm này đòi hỏi một cách tiếp cận đa hướng với nhiều bước. Nó phải bao gồm việc nâng cao hiểu biết về truyền thông, điều này chắc chắn sẽ giúp chống lại thông tin sai lệch, thúc đẩy các câu chuyện mang tính toàn diện nhằm bù đắp những lời lẽ gây chia rẽ và củng cố các khuôn khổ pháp lý, có thể là công cụ để hạn chế các hành động của Nova resistência trên mạng.

Không thể bỏ qua sự tổ chức phối hợp tốt này. Chương trình nghị sự rõ ràng; định hình lại cục diện chính trị và xã hội của Brazil, với con mắt tinh tường của Điện Kremlin luôn hướng tới việc tái hiện mô hình thành công này ở các quốc gia khác. Bỏ qua điều này không chỉ là không thể mà còn nguy hiểm. Thay vào đó, chúng ta không chỉ phải hiểu mà còn phải nỗ lực vạch trần những câu chuyện và phương pháp, thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để bảo vệ cơ cấu thống nhất của xã hội dân chủ của chúng ta.

Bernardo Almeida là nhà phân tích tự do có trụ sở tại Rio de Janeiro, tập trung vào chiến lược lớn của Nga ở Mỹ Latinh. Ông có bằng Thạc sĩ về nghiên cứu xung đột tại Đại học São Paulo.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật