Lịch sử cuộc bỏ phiếu mở đường cho việc EU cấm lồng #rabbit

bản sao nuôi thỏNghị viện châu Âu ngày nay bình chọn 410 để 205 ủng hộ các biện pháp để cải thiện phúc lợi thỏ nuôi, trong đó bao gồm việc soạn thảo luật để chấm dứt việc sử dụng lồng pin. kết quả lịch sử này sẽ giúp hơn 340 triệu thỏ mỗi năm người hiện trải nghiệm đau khổ cùng cực trong lồng pin.
Animal bình đẳng và những người ủng hộ mình vận động MEP trên khắp châu Âu, gửi hơn email 120,000 đôn đốc MEP để hỗ trợ sáng kiến ​​này để bảo vệ thỏ nuôi. nhân vật nổi tiếng từ bi bao gồm Evanna Lynch, Victoria mùa hè, Peter Egan và Dave spikey cũng ủng hộ chiến dịch.
Toni Shephard, Giám đốc điều hành của động vật bình đẳng Vương quốc Anh, cho biết: “Lịch sử Hôm nay đã được thực hiện! Một trong những biện pháp canh tác tàn bạo từng được phát minh, nhốt động vật trong lồng cằn cỗi nhỏ cho toàn bộ cuộc sống của họ, có thể sớm trở thành lỗi thời ở châu Âu. Đây là tiến bộ đáng kinh ngạc cho hàng trăm triệu người hiện thỏ chịu đựng đau khổ cùng cực trong lồng pin trên các trang trại châu Âu. Animal Bình đẳng sẽ tiếp tục làm việc với các chính trị gia châu Âu và quốc gia cho đến lồng thỏ được giới hạn trong lịch sử “.
Cảnh quay được thực hiện bởi các nhà điều tra động vật bình đẳng trên các trang trại thỏ ở Tây Ban Nha và Italia là công cụ trong quyết định mang tính bước ngoặt này. Cuộc điều tra trên hơn trang trại 75 tiết lộ sự đau đớn và đau khổ mà thỏ lồng chịu đựng, bao gồm thỏ trái với vết thương hở và nhiễm và không biết bao nhiêu con thỏ chết còn lại để thối trong chuồng cùng với thỏ sống, và thậm chí cả các trường hợp ăn thịt người do điều kiện tự nhiên và căng thẳng.
Với cuộc bỏ phiếu này, Nghị viện EU đã chỉ thị Ủy ban soạn thảo luật đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu để bảo vệ thỏ nuôi. Quá trình này có thể mất vài tháng và có thể bị chậm trễ có chủ ý, nhưng Bình đẳng Động vật sẽ tiếp tục chịu áp lực cho đến khi ý chí của Quốc hội -và nhân dân- được ban hành.

tags: , , , , , , ,

thể loại: A Frontpage, nông nghiệp, Phúc lợi động vật, EU