Báo cáo của Ủy ban cho biết # việc làm và tình hình xã hội tiếp tục cải thiện ở EU

| Tháng Hai 13, 2018

Được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, việc làm ở EU tăng mạnh hơn dự kiến ​​trong quý thứ ba của 2017 và vẫn đi kèm với thất nghiệp giảm theo báo cáo hàng quý về sự tiến triển của thị trường lao động, việc làm và tình hình xã hội ở châu Âu.

Việc làm, các vấn đề xã hội, kỹ năng và Ủy viên Di chuyển lao động Marianne Thyssen nói: "Tăng trưởng trở lại ở châu Âu. Việc làm ở EU đạt mức cao nhất từ ​​trước tới nay, với hơn 236 triệu người làm việc. Đối với thất nghiệp, nó liên tục giảm. Chúng ta phải tận dụng tối đa năng lực kinh tế này để cung cấp cho công dân các quyền mới và hiệu quả hơn mà chúng ta đã xác định trong Trụ cột Phúc lợi Xã hội Châu Âu: điều kiện làm việc công bằng, tiếp cận bình đẳng đến thị trường lao động và bảo trợ xã hội phong nha. Bây giờ chúng ta phải đảm bảo rằng mọi công dân và người lao động đều có thể hưởng lợi từ sự phát triển tích cực trên thị trường lao động.

"Hơn một năm, việc làm tăng 1.7% ở EU, đại diện cho 4 triệu người, 2.7 triệu trong số họ ở khu vực đồng euro. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các công việc toàn thời gian và không xác định. Tỷ lệ việc làm của những người năm 20-64 ở EU đã tăng đều trong ba năm qua lên 72.3% trong quý thứ ba của 2017, mức cao nhất từ ​​trước đến nay. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia thành viên. Các chỉ số thị trường lao động khác trong báo cáo hàng quý như năng suất lao động và tình hình tài chính của các hộ gia đình châu Âu cũng khẳng định sự cải thiện trong nền kinh tế châu Âu.

Thông tin thêm có sẵn trong thông cáo báo chí này.

tags: ,

thể loại: A Frontpage, việc làm, EU, EU, Chiến lược 2020 Châu Âu, Ủy ban châu Âu, quyền của người lao động