#EUOmbudsman nói các quốc gia thành viên phải mở các cuộc đàm phán mờ đục về luật của EU

| Tháng Hai 13, 2018

Sau một cuộc điều tra chi tiết, Cơ quan Thanh tra Châu Âu Emily O'Reilly (Ảnh) đã phát hiện ra rằng Hội đồng EU - thông qua các biện pháp hạn chế việc giám sát dự thảo luật của EU - làm suy yếu quyền của công dân trong việc tổ chức các đại diện được bầu vào tài khoản của họ. Điều này tạo thành sự quản lý sai trái.

Ombudsman đặc biệt phê phán thất bại của Hội đồng để ghi nhận bản sắc của các quốc gia thành viên trong các cuộc thảo luận về dự thảo luật, và việc áp dụng rộng rãi việc đánh dấu các tài liệu không phổ biến, hoặc LIMITE.

Cách tiếp cận này không đạt được những gì được kỳ vọng của Hội đồng về tính minh bạch của luật pháp. Ombudsman hiện đang yêu cầu Hội đồng Lập pháp ghi lại các vị trí của các quốc gia thành viên trong các buổi làm việc của Hội đồng và tại các cuộc họp đại sứ của COREPER, và về nguyên tắc làm cho các tài liệu này được cung cấp trước công chúng một cách kịp thời.

O'Reilly cũng kêu gọi các tiêu chí rõ ràng để sử dụng trạng thái 'LIMITE' và rằng tình trạng này sẽ được xem xét lại trước khi luật được thông qua.

"Hầu như không thể cho người dân theo các cuộc thảo luận lập pháp trong Hội đồng giữa các đại diện của chính phủ quốc gia. O'Reilly nói: Cách tiếp cận "đằng sau đóng cửa" này có nguy cơ làm mất lòng người và cung cấp tình cảm tiêu cực. "Các đại diện của chính phủ quốc gia tham gia vào công việc lập pháp là các nhà lập pháp EU và phải chịu trách nhiệm về nó. Nếu công dân không biết những quyết định mà chính phủ của họ đang áp dụng, và đã đưa ra, trong khi định hình luật của EU, văn hoá "đổ lỗi cho Brussels" sẽ tiếp tục. Công dân EU có quyền tham gia vào việc đưa ra các luật lệ ảnh hưởng đến họ, nhưng để làm như vậy, họ cần sự cởi mở hơn từ chính phủ của họ ở Brussels.

"Làm cho quá trình lập pháp của EU có trách nhiệm hơn với công chúng, bằng cách cởi mở hơn, sẽ gửi một tín hiệu quan trọng trước các cuộc bầu cử ở 2019", Ombudsman nói.

Ombudsman dự kiến ​​Hội đồng phải trả lời bởi 9 Tháng 5 2018. Bối cảnh Hội đồng là đồng lập pháp cùng với Quốc hội Châu Âu. Trước khi cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc gia trong Hội đồng đạt được một vị trí chính thức về dự thảo luật, các cuộc thảo luận chuẩn bị diễn ra trong các cuộc họp của các đại sứ quốc gia và trong các buổi làm việc của Hội đồng 150 với sự tham dự của các công chức quốc gia.

Trong quá trình điều tra, Ombudsman đã đưa ra các câu hỏi cụ thể 14 cho Hội đồng và văn phòng của cô kiểm tra các tài liệu của ba tập tin của Hội đồng để tìm hiểu về các tài liệu được sản xuất, lưu hành và xuất bản như thế nào. Văn phòng cũng đã tổ chức một cuộc tham vấn cộng đồng, đã nhận được các bản đệ trình của 21 bao gồm từ các thành viên của công chúng, các nghị viện quốc gia, xã hội dân sự và các nhà khoa học.

Cuộc điều tra của Ombudsman cũng cho thấy rằng để có được một bức tranh toàn cảnh về tất cả các tài liệu liên quan đến một bộ luật pháp, cần phải có bốn tìm kiếm khác nhau trong hồ sơ đăng ký của Hội đồng để tiến hành đàm phán trong các cơ quan chuẩn bị và hai lần tìm kiếm trong các phần khác của trang web để thảo luận ở cấp Hội đồng.

Ombudsman điều tra những khiếu nại về việc quản lý sai trái trong các cơ quan, tổ chức và cơ quan của EU. Bất kỳ công dân EU, thường trú nhân, hoặc một doanh nghiệp hoặc hiệp hội ở EU, có thể khiếu nại với Ombudsman. Quyền của Ombudsman bao gồm quyền kiểm tra tài liệu của EU, kêu gọi các quan chức làm chứng, và mở các cuộc điều tra chiến lược theo sáng kiến ​​của chính mình. Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.

tags: ,

thể loại: A Frontpage, EU, Thanh tra châu Âu, Các Điều