Thêm Ủy ban hỗ trợ cho các quốc gia công nghiệp để xây dựng nền kinh tế khả năng cạnh tranh

| Tháng 13, 2018

Ủy ban đã chọn 7 khu vực EU bổ sung và các quốc gia thành viên để hỗ trợ phù hợp theo hành động thí điểm của Ủy ban về chuyển đổi công nghiệp: Cantabria (Tây Ban Nha), Trung tâm Val-de-Loire (Pháp), Đông Bắc Phần Lan, Grand-Est (Pháp) và Greater Manchester (Vương quốc Anh) cũng như Lithuania và Slovenia, ngoài các vùng đã được chọn vào tháng 2017.

Ủy viên chính sách khu vực Corina Creţu nói: "Quá trình chuyển đổi công nghiệp là một thách thức lớn đối với nền kinh tế và xã hội của chúng ta. Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ làm việc với các khu vực 10 và hai quốc gia thành viên để giúp họ tận dụng đầy đủ các thế mạnh và tiềm năng của họ để nắm bắt sự đổi mới, decarbonization, số hóa và để phát triển các kỹ năng cho tương lai. "

Các cơ quan được lựa chọn sẽ có thể phát triển hoặc thiết kế lại chiến lược cho việc chuyển đổi kinh tế khu vực dựa trên chuyên môn thông minh ưu tiên là khu vực thích hợp của khu vực về thế mạnh cạnh tranh. Các dịch vụ của Ủy ban, các chuyên gia bên ngoài và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để giúp chuẩn bị cho công việc của tương lai, mở rộng sự đổi mới, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các bon thấp, khuyến khích tinh thần kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

A nhấn phát hànhTờ thông tin có sẵn trực tuyến. Thông tin thêm về chuyên môn hoá thông minh tại các quốc gia thành viên và khu vực tham gia có trên Trang web của DG REGIO.

tags: ,

thể loại: A Frontpage, EU, Ủy ban châu Âu