Nghị viện đưa ra viễn cảnh về mối quan hệ trong tương lai giữa EU và Vương quốc Anh Brexit

| Tháng 13, 2018

Một nghị quyết về vị trí của Quốc hội đối với quan hệ EU-Anh trong tương lai sẽ được thảo luận với Michel Barnier vào thứ ba tại 09h và bỏ phiếu vào Thứ Tư (13 March).

Dự thảo nghị quyết, được chuẩn bị bởi Nghị viện Châu Âu Nhóm Brexit Steering và được Hội nghị Chủ tịch (Chủ tịch và các nhà lãnh đạo nhóm chính trị) phê duyệt vào 7 tháng 3, cho thấy rằng một thỏa thuận hiệp hội EU-Anh có thể cung cấp một khuôn khổ thích hợp cho mối quan hệ trong tương lai.

Tuy nhiên, văn bản nhấn mạnh rằng thậm chí liên kết chặt chẽ với các nước thứ ba có hệ thống pháp luật giống hệt nhau không thể có được lợi ích tương tự hoặc tiếp cận thị trường như các nước thành viên EU.

Cuộc tranh luận và bỏ phiếu (thứ tư) diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh 22-23 tháng 3 ở Brussels, nơi mà các nhà lãnh đạo hoặc chính phủ EU sẽ chấp thuận các hướng dẫn của Hội đồng về các cuộc đàm phán trong tương lai.

Bạn có thể xem các cuộc tranh luận toàn thể thông qua EP Sống toàn EBS +.

Thông tin thêm

tags: ,

thể loại: A Frontpage, Brexit, EU, Nghị viện châu Âu, Toàn thể, UK