Tháng 10 2018 so với tháng 9 2018 - Giá sản xuất công nghiệp tăng lên bởi 0.8% trong #eurozone - Up by 0.7% in EU-28

| Tháng Mười Hai 6, 2018

Trong tháng mười 2018, so với tháng chín 2018, giá sản xuất công nghiệp tăng bởi 0.8% trong khu vực đồng euro (EA-19) và bởi 0.7% trong EU-28, theo ước tính từ Eurostat, văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu. Trong tháng 9 2018, giá tăng ở mức 0.6% ở cả hai khu vực. Toàn văn có sẵn trên trang web EUROSTAT.

tags: , ,

thể loại: A Frontpage, EU, Euro, Eurostat, Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro)