Chính sách chống gian lận cần phải được cải cách để cải thiện cuộc chiến chống gian lận ảnh hưởng đến #EUBocate, theo các kiểm toán viên EU

| Tháng Một 11, 2019

EU phải đẩy mạnh cuộc chiến chống gian lận và Ủy ban châu Âu cần đảm bảo sự lãnh đạo và xem xét lại vai trò và trách nhiệm của văn phòng chống gian lận (OLAF), vì hệ thống điều tra gian lận hiện tại có những điểm yếu cố hữu, theo một báo cáo mới từ châu Âu Tòa án của kiểm toán viên. Hiện tại, Ủy ban thiếu thông tin toàn diện về quy mô, tính chất và nguyên nhân của gian lận. Điều này cản trở việc ngăn chặn hiệu quả gian lận đối với ngân sách EU, theo các kiểm toán viên.

Gian lận là một hiện tượng tiềm ẩn và phức tạp và bảo vệ lợi ích tài chính của EU trước gian lận đòi hỏi những nỗ lực toàn diện và có hệ thống. Đây là trách nhiệm chính của Ủy ban Châu Âu. Các kiểm toán viên đánh giá liệu Ủy ban có quản lý đúng rủi ro của các hoạt động gian lận gây bất lợi cho ngân sách EU hay không. Cụ thể, họ đã xem xét các thông tin có sẵn về quy mô, bản chất và nguyên nhân của sự gian lận trong chi tiêu của EU. Họ đã kiểm tra xem khuôn khổ quản lý rủi ro chiến lược của Ủy ban có hiệu quả hay không và liệu các cuộc điều tra hành chính của OLAF có dẫn đến việc truy tố và phục hồi hay không.

Các kiểm toán viên nhận thấy rằng Ủy ban thiếu dữ liệu toàn diện và có thể so sánh về mức độ gian lận được phát hiện trong chi tiêu của EU. Hơn nữa, cho đến nay, vẫn chưa thực hiện bất kỳ đánh giá nào về gian lận không bị phát hiện, cũng như phân tích chi tiết về nguyên nhân khiến các chủ thể kinh tế tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Việc thiếu kiến ​​thức này làm giảm giá trị thực tế và hiệu quả của các kế hoạch của Ủy ban nhằm bảo vệ lợi ích tài chính của EU chống lại gian lận, theo các kiểm toán viên.

Nhận thức của bảy trong số mười công dân EU là gian lận đối với ngân sách EU xảy ra khá thường xuyên, ngay cả khi tình hình có thể khác. Thật không may, các hoạt động chống gian lận cho đến nay vẫn chưa đủ, ông Juhan Parts, thành viên của Tòa án Kiểm toán châu Âu chịu trách nhiệm báo cáo cho biết. Đây là lúc để hành động thực sự: Ủy ban nên thiết lập một hệ thống hiệu quả để ngăn chặn, phát hiện và ngăn chặn những kẻ lừa đảo. Một cải cách của OLAF sẽ là phép thử cho sự cam kết của Ủy ban trong việc chống gian lận.

Các kiểm toán viên kết luận rằng hệ thống hiện tại, theo đó điều tra hành chính về nghi ngờ gian lận của OLAF được theo sau bởi một cuộc điều tra hình sự ở cấp quốc gia, chiếm nhiều thời gian và khiến cho việc truy tố ít xảy ra hơn. Trung bình, các trường hợp 17 mỗi năm trong đó OLAF đưa ra khuyến nghị - ít hơn một nửa trong số các trường hợp như vậy - đã dẫn đến việc truy tố những kẻ lừa đảo bị nghi ngờ. Hơn nữa, các kiểm toán viên nhấn mạnh rằng các báo cáo cuối cùng của OLAF trong một số trường hợp không cung cấp đủ thông tin để bắt đầu thu hồi tiền EU đã trả quá mức. Giữa 2012 và 2016, chỉ có khoảng 15% tổng số tiền được đề nghị thực sự được phục hồi.

Các kiểm toán viên coi việc thành lập Văn phòng Công tố viên Châu Âu (EPPO) là một bước đi đúng hướng, nhưng họ cảnh báo rằng quy định EPPO hiện tại có một số rủi ro. Một trong những vấn đề chính liên quan đến phát hiện và điều tra, sẽ phụ thuộc nhiều vào chính quyền quốc gia. Tuy nhiên, quy định không đưa ra bất kỳ cơ chế nào cho phép EPPO kêu gọi các quốc gia thành viên phân bổ các nguồn lực cần thiết để chủ động điều tra gian lận trong chi tiêu của EU.

Để đạt được kết quả tốt hơn trong việc giải quyết gian lận chống lại lợi ích tài chính của EU, các kiểm toán viên khuyến nghị rằng Ủy ban Châu Âu nên:

  • Đặt một hệ thống báo cáo và đo lường gian lận mạnh mẽ, cung cấp thông tin về quy mô, bản chất và nguyên nhân gốc của gian lận;
  • đề cập rõ ràng đến quản lý và phòng ngừa rủi ro gian lận trong danh mục đầu tư của một Ủy ban và áp dụng chiến lược chống gian lận được đổi mới dựa trên phân tích rủi ro toàn diện;
  • tăng cường các hoạt động và công cụ phòng chống gian lận, và;
  • xem xét lại vai trò và trách nhiệm của OLAF đối với việc thành lập EPPO và đề xuất trao cho OLAF vai trò chiến lược và giám sát trong hành động chống gian lận của EU.

Gian lận đề cập đến bất kỳ hành động cố ý hoặc thiếu sót nào được thiết kế để lừa dối người khác, dẫn đến nạn nhân bị tổn thất và thủ phạm đạt được lợi ích. Gian lận liên quan đến các quỹ công cộng thường liên quan đến tham nhũng, thường được hiểu là bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào lạm dụng thẩm quyền chính thức, hoặc tìm cách đưa ra sự lạm dụng của cơ quan chính thức, để có được lợi ích không đáng có.

Ủy ban và các quốc gia thành viên có trách nhiệm chung để bảo vệ lợi ích tài chính của EU trước gian lận và tham nhũng. Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF) hiện là cơ quan chống gian lận quan trọng của EU. Nó góp phần vào việc thiết kế và thực hiện chính sách chống gian lận của Ủy ban và tiến hành điều tra hành chính về gian lận đối với ngân sách EU. Đến cuối 2020, Văn phòng Công tố viên Châu Âu (EPPO) sẽ bắt đầu hoạt động, với quyền hạn truy tố các tội ác chống lại lợi ích tài chính của EU tại các quốc gia thành viên 22.

Trên 22 tháng 11 2018, ECA cũng đã công bố Ý kiến ​​về đề xuất cải cách OLAF liên quan đến sự hợp tác của nó với Văn phòng Công tố viên Châu Âu (EPPO) trong tương lai và hiệu quả của các cuộc điều tra. Đồng thời, một ý kiến ​​về kế hoạch cho chương trình Chống gian lận tiếp theo của EU cũng được công bố.

ECA trình bày các báo cáo đặc biệt của mình cho Nghị viện và Hội đồng Châu Âu của EU, cũng như các bên quan tâm khác như nghị viện quốc gia, các bên liên quan trong ngành và đại diện của xã hội dân sự. Phần lớn các khuyến nghị chúng tôi đưa ra trong các báo cáo của chúng tôi được đưa vào thực tế. Mức tăng cao này nhấn mạnh lợi ích của công việc của chúng tôi đối với công dân EU.

Báo cáo đặc biệt 01 / 2019 Chống gian lận trong chi tiêu của EU: hành động cần thiết có sẵn trên trang web ECA bằng các ngôn ngữ 23 EU.

tags: , ,

thể loại: A Frontpage, EU, Tòa án châu Âu của Kiểm toán viên