Làm cho #EUFin financeMarketSupervision mạnh hơn và phù hợp với #Brexit nói #EPP

| Tháng Một 11, 2019

Ủy ban Nghị viện Châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ đã được đa số các đảng đa đảng lớn thông qua cải cách kiến ​​trúc của Giám sát thị trường tài chính châu Âu. Từ chối, chúng tôi muốn Giám sát thị trường tài chính châu Âu mạnh mẽ và hiệu quả hơn và đáp ứng những thách thức của Brexit, số hóa và rửa tiền, Tập đoàn EPP MEP Othmar Karas, đồng chủ tịch Nghị viện của dự thảo luật.

Cải cách thay đổi năng lực, cơ cấu, quản trị và tài chính của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), Cơ quan lương hưu và bảo hiểm lao động châu Âu (EIOPA) và Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu (ESMA).

Mục đích của thị trường tài chính là tạo ra các khoản đầu tư, việc làm và tăng trưởng. Cải cách nhằm mục đích đảm bảo điều này thực sự xảy ra, chanh Karas giải thích. Thủ tục ra quyết định sẽ được sắp xếp hợp lý, quan liêu và dư thừa sẽ được giảm, một số hoạt động xuyên biên giới sẽ được giám sát trực tiếp ở cấp EU và chính quyền sẽ chịu trách nhiệm trước Nghị viện châu Âu.

Giám sát thị trường tài chính châu Âu cũng sẽ nhận được các quyền cắt giảm mạnh hơn đối với các nước thứ ba. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng người Anh, một khi họ ra ngoài, không bắt đầu kinh doanh tinh ranh ở EU với các quy tắc yếu. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất cứ ai làm kinh doanh tài chính ở EU đều phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt của chúng tôi, thì ông Karas đã nhấn mạnh.

Chống rửa tiền cũng sẽ dễ dàng hơn với các quy tắc mới. Các vụ án hình sự gần đây như Ngân hàng Danske ở Estonia cho thấy các quy tắc của châu Âu đã không được thi hành ở mọi nơi. Tổng số tiền được rửa ở châu Âu hiện cao hơn Ngân sách EU. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn bó quyền giám sát và xử phạt liên quan đến rửa tiền tại Cơ quan Ngân hàng Châu Âu ở Paris, ông Kar Karas kết luận.

Cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua (10 tháng 1) là vị trí của Nghị viện cho các cuộc đàm phán sắp tới với các quốc gia thành viên.

tags: , ,

thể loại: A Frontpage, Brexit, EU, Nghị viện châu Âu, UK, Anh EPP