Kết nối với chúng tôi

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tại EU Phóng viên chúng tôi cam kết bảo vệ và giữ gìn sự riêng tư của khách của chúng tôi ..

Chính sách về quyền riêng tư giải thích điều gì sẽ xảy ra với bất cứ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc chúng tôi có được khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn thường cập nhật về chính sách này, vì vậy hãy tham khảo chính sách này thường xuyên.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nhằm duy trì hoạt động của trang web của mình, chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số thông tin có liên quan tới bạn như:

  1. Thông tin về việc sử dụng trang web của bạn bao gồm các chi tiết về những lần truy cập của bạn như các trang đã xem và các nguồn tài nguyên mà bạn đã tiếp cận. Những thông như vậy bao gồm dữ liệu về giao thông, dữ liệu về địa điểm và các loại dữ liệu liên lạc khác.
  2. Thông tin cung cấp tự nguyện của bạn. Ví dụ, khi bạn đăng ký thông tin hoặc thực hiện mua hàng.
  3. Thông tin mà bạn cung cấp khi bạn bạn liên lạc với chúng tôi qua bất cứ phương tiện gì.

Sử dụng Cookie
Cookies cung cấp thông tin về máy tính được khách hàng ghé thăm sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng cookies khi cảm thấy hợp lý để thu thập thông tin về máy tính của bạn để giúp chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Internet chung của bạn bằng cách sử dụng cookie. Khi được sử dụng, các cookie này được tải xuống máy tính của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Thông tin như vậy sẽ không nhận dạng cá nhân bạn. Đó là dữ liệu thống kê. Dữ liệu thống kê này không xác định bất kỳ chi tiết cá nhân nào

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên máy tính của mình để từ chối bất kỳ cookie nào nếu bạn muốn. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện bằng cách kích hoạt cài đặt cookie từ chối trên máy tính của bạn.

Các nhà quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không kiểm soát được. Những cookie như vậy (nếu được sử dụng) sẽ được tải xuống khi bạn nhấp vào quảng cáo trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho một hoặc nhiều mục đích sau:

  1. Để cung cấp thông tin cho bạn mà bạn yêu cầu từ chúng tôi liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  2. Để cung cấp thông tin cho bạn về các sản phẩm khác mà bạn có thể quan tâm đến bạn. thêm thông tin như vậy sẽ chỉ được cung cấp mà bạn đã đồng ý nhận thông tin đó.
  3. Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi trang web, dịch vụ hoặc hàng hóa của chúng tôi và sản phẩm.

Nếu trước đây bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết của hàng hóa tương tự hoặc các dịch vụ, hàng hoá và dịch vụ khác, mà bạn có thể quan tâm.

Khi sự đồng ý của bạn đã được cung cấp trước, chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn để cho phép họ cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa và dịch vụ không liên quan mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Nếu sự đồng ý đó đã được cung cấp, bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Trong hoạt động của trang web của chúng tôi nó có thể trở nên cần thiết để chuyển dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn đến các địa điểm bên ngoài của Liên minh châu Âu cho chế biến và lưu trữ. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển, cất giữ, chế biến. Chúng tôi làm được thế hơn của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các bước hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý lưu trữ an toàn.

Thật không may là việc gửi thông tin qua internet là không hoàn toàn an toàn và nhân dịp các thông tin đó có thể được ngăn chặn. Chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu mà bạn chọn để gửi cho chúng tôi bằng điện tử, gửi thông tin như vậy là hoàn toàn nguy cơ của riêng bạn.

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào khác ngoài phù hợp với chính sách bảo mật và trong các trường hợp chi tiết dưới đây:

  1. Trong trường hợp mà chúng tôi bán bất kỳ hoặc tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi cho người mua.
  2. Nơi chúng tôi được một cách hợp pháp theo luật phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
  3. Để tiếp tục bảo vệ gian lận và giảm nguy cơ gian lận.

Liên kết của bên thứ ba
Nhân dịp chúng tôi bao gồm các liên kết đến các bên thứ ba trên trang web này. Nơi mà chúng tôi cung cấp một liên kết đó không có nghĩa là chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt chính sách của trang web đó hướng tới sự riêng tư của khách truy cập. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân.

Tiếp cận thông tin

Theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu 1998 bạn có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin mà chúng tôi giữ liên quan đến bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền thu phí của £ 10 để trang trải chi phí phát sinh do chúng tôi cung cấp cho bạn các thông tin.

liên hệ với chúng tôi

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật tại [email được bảo vệ]