Tag: Brunei

#Visa: Ủy ban châu Âu đánh giá tình hình và thảo luận về các bước tiếp theo có đi có lại thị thực với Hoa Kỳ, Canada và Brunei

#Visa: Ủy ban châu Âu đánh giá tình hình và thảo luận về các bước tiếp theo có đi có lại thị thực với Hoa Kỳ, Canada và Brunei

| Tháng Tư 12, 2016 | 0 Comments

Ủy ban châu Âu hôm nay đã thông qua một giao tiếp chính trị về tình trạng chơi và con đường phía trước liên quan đến tình hình không có đi có lại với một số quốc gia thứ ba trong lĩnh vực chính sách visa. Trong khi Nhật Bản với đầy đủ đi có lại đã đạt được vào tháng 2015 và với Australia vào tháng 2015, Mỹ, Canada và Brunei tiếp tục [...]

ĐỌC TIẾP