Tag: Comoros

# Oceana: Hạm đội đánh cá bên ngoài của EU trở nên minh bạch, có trách nhiệm và bền vững nhất trên toàn cầu sau cải cách pháp luật

# Oceana: Hạm đội đánh cá bên ngoài của EU trở nên minh bạch, có trách nhiệm và bền vững nhất trên toàn cầu sau cải cách pháp luật

| Tháng Sáu 21, 2017 | 0 Comments

Oceana, Tổ chức Công lý Môi trường và WWF đã hoan nghênh một quy định mới công bố ngày hôm qua về việc quản lý đội tàu đánh cá bên ngoài mở rộng của Liên minh Châu Âu, hoạt động trên toàn cầu và chịu trách nhiệm về 28% tổng lượng cá đánh bắt của EU. Sau gần hai năm đàm phán, hơn 23,000 tàu sẽ cần phải làm theo các tiêu chuẩn bền vững tương tự, [...]

ĐỌC TIẾP

Châu Âu vẫn còn thiếu 42 tỷ € để giúp đạt được mục tiêu giảm nghèo toàn cầu

Châu Âu vẫn còn thiếu 42 tỷ € để giúp đạt được mục tiêu giảm nghèo toàn cầu

| Tháng Tư 9, 2014 | 0 Comments

Mở 8 tháng Tư, Oxfam tổ chức tin rằng các nhà tài trợ đã tăng chi tiêu viện trợ phát triển của họ, nhưng hầu hết các chính phủ giàu nhất châu Âu vẫn không đáp ứng được những lời hứa được thiết kế để giảm bớt đói nghèo toàn cầu và giảm bất bình đẳng kinh tế. Tổ chức phát triển trên toàn thế giới đã được đáp ứng để phát hành ngày hôm nay của con số viện trợ nước ngoài 2013 của OECD, trong đó thể hiện một nhỏ [...]

ĐỌC TIẾP