Tag: El Salvador

hỗ trợ phát triển của EU mới đáng kể dự định dành cho Trung Mỹ

hỗ trợ phát triển của EU mới đáng kể dự định dành cho Trung Mỹ

Hỗ trợ an ninh và các quy tắc của pháp luật, quản lý thiên tai và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, sẽ là một trong những ưu tiên hỗ trợ phát triển của EU trong giai đoạn 2014-2020. quỹ EU sẽ được cung cấp cho mục đích đó, cũng như để cải thiện hội nhập khu vực trên khắp Trung Mỹ, theo công bố của Ủy viên Phát triển châu Âu Andris Piebalgs. [...]

ĐỌC TIẾP

thỏa thuận thương mại của EU với Costa Rica và El Salvador vào hoạt động

thỏa thuận thương mại của EU với Costa Rica và El Salvador vào hoạt động

| Tháng Chín 28, 2013 | 0 Comments

Rào cản thương mại giữa EU, Costa Rica và El Salvador sẽ được nâng lên như của 1 Tháng Mười 2013, khi các trụ cột thương mại của Hiệp Trung EU Hiệp hội Mỹ đi vào ứng dụng với các nước này. EU và Honduras, Nicaragua và Panama đã được áp dụng Hiệp định kể từ 1 tháng Tám. Guatemala đang hoàn tất các thủ tục cho phép [...]

ĐỌC TIẾP