Tag: Malawi

Châu Âu vẫn còn thiếu 42 tỷ € để giúp đạt được mục tiêu giảm nghèo toàn cầu

Châu Âu vẫn còn thiếu 42 tỷ € để giúp đạt được mục tiêu giảm nghèo toàn cầu

| Tháng Tư 9, 2014 | 0 Comments

Mở 8 tháng Tư, Oxfam tổ chức tin rằng các nhà tài trợ đã tăng chi tiêu viện trợ phát triển của họ, nhưng hầu hết các chính phủ giàu nhất châu Âu vẫn không đáp ứng được những lời hứa được thiết kế để giảm bớt đói nghèo toàn cầu và giảm bất bình đẳng kinh tế. Tổ chức phát triển trên toàn thế giới đã được đáp ứng để phát hành ngày hôm nay của con số viện trợ nước ngoài 2013 của OECD, trong đó thể hiện một nhỏ [...]

ĐỌC TIẾP