Tag: Micronesia

Colombia và Peru thực hiện đầy đủ các tiêu chí để truy cập miễn thị thực Schengen

Colombia và Peru thực hiện đầy đủ các tiêu chí để truy cập miễn thị thực Schengen

Hôm nay (29 Mười) Ủy ban đã thông qua hai bản báo cáo kết luận rằng Colombia và Peru thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn có liên quan, với một cái nhìn để đàm phán các hiệp định miễn thị thực giữa mỗi quốc gia và EU. "Những cải tiến đáng kể thực hiện bằng Colombia và Peru trong nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây có nghĩa là nó không còn [...]

ĐỌC TIẾP

Mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu đã xảy ra, báo cáo của Liên Hợp Quốc

Mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu đã xảy ra, báo cáo của Liên Hợp Quốc

| Tháng Mười Một 8, 2013 | 0 Comments

Trong dẫn lên đến cấp cao Hội nghị Khí hậu COP 19 tại Warsaw, Ba Lan Viện của Đại học Liên Hiệp Quốc về Môi trường và an ninh con người hôm nay phát hành một báo cáo nghiên cứu mới tập trung vào sự mất mát và thiệt hại mà sự thay đổi khí hậu đã gây ra. Báo cáo cho thấy rằng mặc dù có những nỗ lực thích ứng, các cộng đồng dễ bị tổn thương đang trải qua mất mát và [...]

ĐỌC TIẾP