Kết nối với chúng tôi

Kazakhstan

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan: Kiến trúc sư của hiện đại hóa và tầm nhìn ngoại giao

SHARE:

Được phát hành

on

Kassym-Jomart Tokayev, the current President of Kazakhstan, has been at the forefront of significant political, economic, and social reforms since assuming office in March 2019. His presidency marks a new chapter in Kazakhstan’s post-Soviet history, characterized by a strategic blend of modernization, diplomacy, and a commitment to socio-economic development.

Cải cách chính trị và chuyển đổi dân chủ

One of President Tokayev’s hallmark achievements has been his drive to foster political openness and democratic governance. Recognizing the need for greater public engagement in the political process, he has implemented a series of reforms aimed at enhancing political transparency and increasing citizen participation.

Năm 2020, Tokayev đưa ra một gói cải cách chính trị, bao gồm đơn giản hóa thủ tục đăng ký đảng, giảm ngưỡng để các đảng chính trị vào quốc hội và đảm bảo sự đại diện nhiều hơn của phụ nữ và thanh niên trong quá trình lập pháp. Những biện pháp này được thiết kế để đa dạng hóa bối cảnh chính trị và khuyến khích một quá trình dân chủ sôi động và toàn diện hơn.

Hiện đại hóa và đa dạng hóa kinh tế

Under Tokayev’s leadership, Kazakhstan has continued its efforts to modernize and diversify its economy, moving away from an over-reliance on oil and gas exports. His administration has prioritized the development of non-extractive industries, promoting sectors such as agriculture, manufacturing, and digital technology.

The “Digital Kazakhstan” initiative, a cornerstone of Tokayev’s economic strategy, aims to accelerate the country’s digital transformation. This comprehensive program focuses on improving digital infrastructure, fostering innovation, and equipping the workforce with the skills needed for a digital economy. As a result, Kazakhstan has seen substantial growth in its tech sector, attracting investments and fostering a burgeoning start-up ecosystem.

Additionally, Tokayev has championed economic reforms to improve the business environment, enhance transparency, and combat corruption. Efforts such as streamlining regulatory processes and implementing anti-corruption measures have contributed to a more favourable investment climate, boosting Kazakhstan’s appeal to foreign investors.

quảng cáo

Phát triển xã hội và phúc lợi

Tổng thống Tokayev đã đặt trọng tâm đáng kể vào phát triển xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi công dân Kazakhstan. Chính quyền của ông đã tập trung vào việc tăng cường các chương trình phúc lợi xã hội, hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe để giải quyết sự chênh lệch về kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Để giải quyết những lo ngại của công chúng về bất bình đẳng kinh tế, Tokayev đã tăng chi tiêu xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực như nhà ở, y tế và giáo dục. Việc xây dựng các đơn vị nhà ở giá rẻ và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là những thành phần chính trong chương trình nghị sự xã hội của ông, nhằm cung cấp mức sống tốt hơn và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Furthermore, Tokayev has been a strong advocate for educational reform, recognizing the importance of a skilled and educated workforce in driving the country’s future growth. Initiatives to modernize the education system, improve vocational training, and expand access to higher education have been central to his efforts to equip the younger generation with the tools needed to thrive in a rapidly changing world.

Thành tựu ngoại giao và quan hệ quốc tế

An accomplished diplomat himself, President Tokayev has leveraged his extensive experience in international relations to elevate Kazakhstan’s profile on the global stage. His diplomatic acumen has been instrumental in fostering stronger ties with neighbouring countries, major global powers, and international organizations.

Tokayev has continued Kazakhstan’s tradition of promoting regional stability and cooperation through active participation in organizations such as the Eurasian Economic Union (EAEU), the Shanghai Cooperation Organization (SCO), and the United Nations. His commitment to multilateralism and constructive dialogue has positioned Kazakhstan as a key player in addressing regional and global challenges.

Đặc biệt, Tokayev đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hòa bình và đóng vai trò hòa giải trong nhiều tranh chấp quốc tế. Chính quyền của ông cũng chủ động giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, giải trừ vũ khí hạt nhân và phát triển bền vững, gắn kết Kazakhstan với các nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và bền vững hơn.

President Kassym-Jomart Tokayev’s tenure has been marked by a visionary approach to governance, characterized by significant political, economic, and social reforms. His commitment to modernization, inclusive growth, and international cooperation has not only propelled Kazakhstan forward but also solidified its standing as a dynamic and progressive nation. As he continues to navigate the complexities of leadership in a rapidly evolving global landscape, Tokayev’s successes serve as a testament to his dedication to building a prosperous and resilient Kazakhstan.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật