Tag: Maldives

# HumanRights: #Maldives, #Sudan và #Uganda

# HumanRights: #Maldives, #Sudan và #Uganda

| Tháng 19, 2018

Các thành viên MEP đã kêu gọi tôn trọng quyền con người ở Maldives, chấm dứt các hoạt động tra tấn đối với những người bị giam ở Sudan và 'những vụ giết người thương xót' ở Uganda. Các thành viên của MEP kêu gọi chính phủ Maldives khẩn trương dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, giải phóng tất cả những người bị bắt giam một cách độc đoán và đảm bảo hoạt động đúng đắn của Quốc hội và Tư pháp. Họ đang […]

ĐỌC TIẾP

#Maldives 'Các tổ chức bầu cử công bằng có thể dẫn đến biện pháp trừng phạt của EU đối với các Maldives' cảnh báo MEP Howitt

#Maldives 'Các tổ chức bầu cử công bằng có thể dẫn đến biện pháp trừng phạt của EU đối với các Maldives' cảnh báo MEP Howitt

| Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

Khẩn cấp cuộc đàm phán liên đảng nên bắt đầu để giải quyết những thiếu sót dân chủ ở Maldives hay đất nước sẽ không thể tổ chức bầu cử tự do và Liên minh châu Âu sẽ buộc phải xem xét biện pháp trừng phạt, cho biết người phát ngôn xã hội chủ nghĩa và đảng Dân chủ Nhóm đối ngoại Richard Howitt. MEP Lao động đã phát biểu tại một cuộc họp báo chính thức ngày nay [...]

ĐỌC TIẾP