Kết nối với chúng tôi

Tài trợ

Cơ hội tài trợ cho các tổ chức tồn tại, các công ty hoặc cá nhân có nhu cầu hỗ trợ công việc của Phóng viên EU trong việc cung cấp độc lập báo cáo, bình luận và phân tích về các hoạt động của Liên minh châu Âu.

Cơ hội tài trợ bao gồm:

  • Trang web và trang web tài trợ
  • Tuyến kênh truyền hình tài trợ
  • Phóng viên EU tài trợ sự kiện

Đối với một cuộc thảo luận về các cơ hội tài trợ vui lòng liên hệ:


[email được bảo vệ]