Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Website

Việc truy cập và sử dụng www.eureporter.co và www.eureporter.tv và các bản tin của nó ('website') được cung cấp bởi thương mại HALF TIDY LTD với tư cách là EU REPORTER.
EU REPORTER có thể, theo quyết định của mình, thay đổi các Điều khoản và Điều kiện ( 'về').
Nếu bạn (mã người dùng) không đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản này, bạn không nên sử dụng các trang web hoặc đăng ký bản tin của nó.
HALF Tidy LTD
Đăng ký tại Anh và xứ Wales, Công ty không có: 6624898, thuế GTGT không: GB 995 6193 59
văn phòng đăng ký: 34 Wellfield Road, Cardiff, CF24 3PB. Vương quốc Anh

1. Nội dung của Website
(A) Trong khi các thông tin trong trang web được cập nhật định kỳ, không có đảm bảo được cho rằng những thông tin được cung cấp trong trang web này là chính xác, đầy đủ và / hoặc cập nhật lên.
(B) Các nội dung có trên trang web được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung và không là tư vấn chuyên nghiệp pháp luật hoặc trên bất kỳ vấn đề.
(C) EU REPORTER không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể phát sinh từ sự phụ thuộc vào các nội dung có trên trang web.
(D) Trang web này và nội dung của nó được cung cấp "AS IS" và "NHƯ SẴN CÓ" không có bảo hành của loại nào, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm.
(E) người dùng đồng ý để sử dụng các trang web và nội dung của nó chỉ dành cho các mục đích hợp pháp và trong một cách mà không vi phạm các quyền của, hạn chế hoặc ngăn cấm sử dụng bất cứ ai khác và hưởng thụ của các trang web và nội dung của nó. hành vi bị nghiêm cấm bao gồm quấy rối hoặc gây đau khổ hay bất tiện cho bất kỳ người nào, truyền khiêu dâm, nội dung sai sự thật, xúc phạm hoặc làm gián đoạn dòng chảy bình thường của đối thoại trong REPORTER EU.
2. Bản quyền và Thương hiệu
(A) Tất cả các bản quyền, nhãn hiệu, quyền thiết kế, sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ khác (có đăng ký) trên các trang web và tất cả các nội dung (bao gồm tất cả các ứng dụng) nằm trên trang web sẽ vẫn trao cho EU REPORTER hoặc cấp giấy phép.
(B) Tên, hình ảnh và biểu tượng xác định EU REPORTER hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ là bản quyền, quyền thiết kế và thương hiệu của EU REPORTER và / hoặc các bên thứ ba. Không có nội dung trong các điều khoản được hiểu như trao bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, quyền thiết kế hoặc bản quyền của PV EU hoặc bất kỳ bên thứ ba.
(C) Các bức ảnh và video là bản quyền của PV EU, trừ khi rõ ràng đề cập khác và ghi
3. Sử dụng trang web
(A) Giấy phép được đưa ra cho việc tải và lưu trữ tạm thời các trang web với mục đích xem trên máy tính cá nhân.
(B) Các nội dung của các trang web được bảo vệ bởi bản quyền theo các công ước quốc tế và, ngoài sự cho phép nói, sự sinh sản, lưu trữ vĩnh viễn, hoặc phát lại các nội dung bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản.
(C) bản lại thỉnh thoảng in hoặc video (một lần một tuần hoặc ít hơn), cho sử dụng phi thương mại chỉ được phép khi có chỉ định của nguồn và liên kết đến bài viết gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác là đối tượng để cung chỉ được phép có sự chấp thuận trước của PV EU và có thể phải chịu một khoản phí. Để biết chi tiết theo ý nghĩa này, xin hãy liên hệ với publisher@eureporter.co
4. Bên thứ ba nội dung Website
(A) Một số nội dung (bao gồm cả các liên kết, thư cho biên tập, viết blog và bình luận các bài báo) của trang web được cung cấp bởi một bên thứ ba và có thể dẫn đến các trang web khác, bao gồm cả những hoạt động và duy trì bởi các bên thứ ba ( 'Nội dung của bên thứ ba ').
(B) EU REPORTER bao gồm Bên thứ ba nội dung duy nhất là sự tiện lợi cho người sử dụng của nó, và sự hiện diện của nội dung đó không có nghĩa là trách nhiệm của EU Phóng viên dành cho họ, cho các trang web liên kết hay một sự chứng thực của nội dung hoặc các trang web liên kết hay người điều khiển.
(C) Các nội dung của bên thứ ba phải là dân sự và trang nhã. Nó không phải là gây rối hoặc tấn công. Nó không được chứa nội dung trái pháp luật, tên người dùng không thích hợp (ví dụ như thô tục, xúc phạm, vv) hoặc vật liệu ra các chủ đề.
(D) Quảng cáo trong nội dung của bên thứ ba không được phép trừ khi chấp thuận trước bằng văn bản của PV EU đã được đưa ra.
(E) Bằng cách chia sẻ nội dung bất kỳ bên thứ ba (bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, đồ họa hoặc video) với PV EU mà bạn cấp cho PV EU, miễn phí, cho phép sử dụng vật liệu trong bất kỳ cách nào nó muốn (bao gồm cả thay đổi và thích ứng nó cho lý do hoạt động và biên tập) cho các dịch vụ REPORTER EU. Trong hoàn cảnh nhất định EU REPORTER có thể chia sẻ đóng góp của bạn với các bên thứ ba.
(G) Địa chỉ của bên thứ ba nội dung để các biên tập viên tại editor@eureporter.co
5. Bảo vệ sự riêng tư
thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ và sẽ không được bán, mua bán, thuê cho bên thứ ba, trừ khi được đề cập đến.
6. Tin
Một người dùng không còn muốn nhận bản tin của EU phóng viên có thể lựa chọn bằng cách nhấp vào một liên kết hủy bỏ đăng ký trên dưới cùng của một bản tin và theo liên kết.
7. Bất khả kháng
EU REPORTER sẽ không chịu trách nhiệm hoặc được coi là trong mặc định cho bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại trong hoạt động hoặc gián đoạn việc cung cấp các nội dung do bất kỳ nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của nó, bao gồm nhưng không giới hạn đến thất bại của thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại hoặc các vấn đề khác, virus máy tính, truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi vận hành, thời tiết khắc nghiệt, động đất, thiên tai, đình công hoặc các vấn đề lao động khác, chiến tranh, hoặc những hạn chế của chính phủ.
8. Bồi thường
Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ REPORTER EU, các đối tác, khách hàng, nhân viên, cán bộ, giám đốc, từ và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu, công nợ, tiền phạt, các khu định cư, bản án, lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ ( i) bất kỳ nội dung mà người dùng hay bất cứ ai có thể gửi, gửi hoặc chuyển đến các trang web (bao gồm cả nội dung của bên thứ ba); (Ii) sử dụng của người sử dụng các dịch vụ REPORTER EU; (Iii) vi phạm của người sử dụng của các Điều khoản; và (iv) bất kỳ vi phạm hoặc thất bại của ser tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến dịch vụ.
9. Thẩm quyền và Trọng tài
(A) Những thuật ngữ sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với luật pháp của Anh và xứ Wales, trong đó sẽ có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp.
(B) Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận này được tổ chức bởi một tòa án có thẩm quyền là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
(C) Bất kỳ nguyên nhân của hành động của bạn liên quan đến các điều khoản với phải được nộp tại tòa án có thẩm quyền trong vòng một năm sau khi nguyên nhân của hành động đã phát sinh, hoặc nguyên nhân đó sẽ bị cấm, không hợp lệ và trống không.
Liên hệ
Địa chỉ thông tin phản hồi của bạn:
EU PV,
PO BOX 73, Trung tâm báo chí quốc tế, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussels
publisher@eureporter.co

Điều khoản và điều kiện thương mại
1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
I.1. Bên ký kết

(A) Các từ ngữ của các Điều khoản và Điều kiện thương mại có tính ràng buộc đối với các Bên ký kết, tức là các khách hàng và các nhà cung cấp.
(B) Các khách hàng - một tổ chức tham gia vào một thỏa thuận hợp đồng bằng văn bản với các nhà cung cấp (ví dụ, EU REPORTER, tài trợ, quảng cáo, Dự án EU, đối tác Syndication, khách hàng của chương trình nghị sự, Website việc làm hoặc báo chí Dịch vụ).
(C) Các nhà cung cấp - HALF Tidy TNHH hoạt động của trang web EU REPORTER.CO "và" EU REPORTER.TV '(' trang web ') và cung cấp dịch vụ của một trung tuyến của EU. Các nhà cung cấp được đăng ký tại Anh và xứ Wales như giao dịch HALF Tidy LTD là REPORTER EU, Công ty không có: 6624898, thuế GTGT không: GB 995 6193 59
I.2. Quy định giới thiệu
(A) Đây được coi là khoản và điều kiện của các nhà cung cấp thương mại.
(B) Các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các nhà cung cấp và khách hàng của nó như là của 24th Tháng Mười Hai 2010.
(C) Các điều khoản và điều kiện thương mại là một phần không thể thiếu của bất kỳ hợp đồng giữa khách hàng và nhà cung cấp.
(D) Hợp đồng giữa khách hàng và nhà cung cấp được thành lập trên cơ sở của một trật tự văn bản - cũng có trong các hình thức thư điện tử và các hình thức đặt hàng điện tử (sau đây gọi là 'tự').
(E) Trừ khi các nhà cung cấp thông báo cho khách hàng trong vòng hai ngày (2) kinh doanh sau khi đã nhận được một trật tự mà nó không chấp nhận điều kiện nhất định của Dòng, các điều kiện nêu trong thứ tự sẽ được coi là hợp lệ cho các mối quan hệ giữa các Bên ký kết.
(F) Hợp đồng giữa khách hàng và các nhà cung cấp cũng được thành lập nếu khách hàng chấp nhận một đề nghị từ các nhà cung cấp để thay đổi các điều kiện của một thứ tự. Sau đó, các quan hệ hợp đồng được điều chỉnh bởi tất các điều kiện đã thoả thuận.
(G) Các điều kiện thoả thuận của các quan hệ hợp đồng có thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ chỉ trên cơ sở của sự đồng ý của hai Bên ký kết.
I.3. Vấn đề chủ đề của Performance
Các đối tượng của hoạt động là cung cấp các dịch vụ kết nối với đường lối của nhà cung cấp của doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện cung cấp các dịch vụ cung cấp cho nhà quảng cáo, tài trợ, Dự án EU, đối tác Syndication và khách hàng của công trường, Chương trình nghị sự và báo chí Dịch vụ phát hành ( sau đây gọi là "công việc") theo các yêu cầu quy định trong Dòng.
I.4. Độc lập Biên tập
Các nhà cung cấp hoạt động trên cơ sở độc lập và biên tập không giới hạn phạm vi của nó tới các khách hàng của mình. Nguyên tắc được giải thích trong Mission biên tập EU của phóng viên.
I.5. Hợp đồng Đổi mới và chấm dứt
(A) Hợp đồng Đổi mới áp dụng cho tài trợ
(B) Hợp đồng Đổi mới xảy ra tự động sau một năm kể từ ngày ký ( 'Ngày Gia hạn'), và mỗi năm tiếp theo, trừ khi một trong hai bên hủy bỏ hợp đồng bằng thư chậm nhất là một tháng trước ngày đổi mới. Giá của mỗi lần gia hạn sẽ tăng 5 phần trăm, trừ khi có thoả thuận bằng văn bản của các Bên ký kết chậm nhất là một tháng trước ngày đổi mới.
(C) Nếu yêu cầu của khách hàng, nhà cung cấp cung cấp một cuộc họp thành công và cung cấp các báo cáo hàng năm về các dịch vụ được cung cấp, quảng cáo thực hiện và tuần thống kê 6 trước ngày đổi mới.
I.6. Điều kiện quản công việc chưa sử dụng
(A) Bất kỳ công việc, được ra lệnh, nhưng đã không được sử dụng bởi các khách hàng cho đến khi Ngày Gia hạn (ví dụ như quảng cáo, quảng cáo công việc), không thể chuyển sang giai đoạn sau ngày đổi mới, trừ khi có thoả thuận khác có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên ký kết .
(B) Chuyển giao công việc này có lợi cho các tổ chức khác là không thể, trừ khi có thoả thuận khác có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên ký kết.
I.7. Khách hàng Đề cập trong ấn phẩm
Khách hàng có thể được đề cập (với logo và / hoặc tên) trong in ấn của nhà cung cấp và các ấn phẩm điện tử. Các nhà cung cấp cung cấp này như là một dịch vụ cho các khách hàng để tăng khả năng hiển thị của nó trong giới EU. Nếu một khách hàng mong muốn không được đề cập trong các ấn phẩm như vậy, cần cập đến điều này để các nhà cung cấp và bao gồm này vào thứ tự.
I.8. Bản quyền và Thương hiệu
Các nhà cung cấp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả có thể kết nối với bất kỳ hành vi xâm phạm quyền tác giả.
I.9. Hợp tác và tin cậy
(A) Khách hàng cam kết, cho đến một năm sau khi kết thúc của bất kỳ thỏa thuận, không tuyển dụng một cách thụ động hay chủ động bất cứ cá nhân thành viên của nhóm nghiên cứu của nhà cung cấp, có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian, như nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản Nhà cung cấp.
(B) Các nhà cung cấp chào đón các yêu cầu và kiến ​​nghị của trung gian như các cơ quan hoặc tổ chức tư vấn thay mặt cho các công ty khác có triển vọng mới, chưa tiếp xúc với các nhà cung cấp. Trong trường hợp như vậy, các nhà cung cấp tôn trọng giá trị của các tiếp xúc và ý tưởng cung cấp, và mục đích để tôn trọng vai trò của các trung gian, bao gồm - nếu có yêu cầu - mong muốn của họ để được thông báo về địa chỉ liên lạc với khách hàng đó.
I.10. Bảo vệ sự riêng tư
(A) Các nhà cung cấp sẽ bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc của khách hàng cung cấp cho nó. Các nhà cung cấp cam kết bảo vệ sự riêng tư và sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi được đề cập đến.
(B) Các nhà cung cấp cam kết bảo mật thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch kết nối với chủ đề của buổi biểu diễn.
I.11. Giá

Tất cả giá trong bảng giá của dịch vụ này là bao gồm thuế GTGT. Thuế GTGT sẽ được áp dụng theo quy định thuế GTGT Anh.
I.12. Điều khoản thanh toán
(A) Các nhà cung cấp có quyền phát hành hóa đơn ngay sau khi một công việc được hoàn thành theo đúng thứ tự hoặc ngay sau khi khách hàng sẽ trở thành một nhà quảng cáo hoặc tài trợ.
(B) Giá của công việc sẽ được thanh toán trên cơ sở các hoá đơn của nhà cung cấp, sự trưởng thành trong số đó sẽ được quy định trong hóa đơn này.
(C) Các khách hàng phải trả cho các công việc trong một phần trong thời hạn quy định dưới đây, tính từ ngày xuất hóa đơn vào tài khoản ngân hàng UK của nhà cung cấp, trừ khi có quy định khác trong Dòng. Nếu các điều kiện thanh toán trong tự mâu thuẫn với các Điều khoản, cựu nên áp dụng.
(D) Khách hàng thanh toán là ngày do 30 lịch sau khi hóa đơn đã được cấp trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.
I.13. Khoản nợ quá hạn
Nếu một khách hàng không trả tiền đúng thời hạn sau một lời nhắc nhở, các nhà cung cấp có quyền (i) tính lãi của 5 phần trăm mỗi tháng áp dụng trên số tiền ghi trên hoá đơn không bao gồm thuế GTGT từ ngày hết hạn ban đầu, (ii) loại bỏ bất kỳ tài liệu quảng cáo hay tài liệu tham khảo cho các khách hàng từ các trang web, (iii) tiến hành các thủ tục pháp lý.
I.14. việc khiếm khuyết
(A) Một công việc hoàn thành được coi là khiếm khuyết, nếu nó đã không được thực hiện theo thứ tự.
(B) Trong tất cả các trường hợp khác, các nghề được coi là đã được thực hiện đúng cách.
I.15. khiếu nại
(A) Bất kỳ khiếu nại sẽ được thực hiện bằng văn bản. Đơn khiếu nại phải nêu rõ căn cứ để khiếu nại, và mô tả bản chất của các khuyết tật.
(B) Nếu các nhà cung cấp công nhận khiếu nại của khách hàng là hợp lý, nó sẽ cung cấp một phiên bản của việc chi phí của mình.
I.16. Thời hạn khiếu nại
(A) Bất kỳ khiếu nại phát sinh trong những trách nhiệm đối với các khuyết tật hết hiệu lực nếu chúng được tạo ra một cách muộn màng.
(B) Các Khách hàng có nghĩa vụ phải nộp bất kỳ khiếu nại dựa trên bất kỳ khuyết tật trong một công việc không chậm trễ ngay lập tức khi phát hiện các khuyết tật đó.
I.17. Rút khỏi Hợp đồng
(A) Mỗi ​​Bên ký kết có quyền rút khỏi hợp đồng nếu, sau khi giao kết hợp đồng, trở ngại không thể vượt qua phát sinh trên một phần của nó mà ngăn chặn nó từ thực hiện nghĩa vụ của mình.
(B) Các Bên ký kết rút khỏi hợp đồng phải thông báo cho bên kia về sự kiện này bằng văn bản.
(C) Các nhà cung cấp không chịu trách nhiệm với khách hàng thiệt hại phát sinh do việc không thực hiện hợp đồng đã kết luận nếu nó là kết quả của sự kiện không lường trước được và không thể tránh khỏi sự xuất hiện của mà Nhà thầu đã không thể ngăn cản (xem đoạn I.20 phía dưới).

I.18. Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử
(A) Những thuật ngữ sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với luật pháp của Anh và xứ Wales trong đó sẽ có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp.
(B) Trong trường hợp gặp khó khăn để thực hiện hoặc giải thích các điều khoản, nó sẽ được đưa ra trọng tài bởi một trọng tài được chỉ định bằng thoả thuận chung của các Bên ký kết, trong vòng một tháng của một bên yêu cầu nó. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về trọng tài chung, trong vòng một tháng nữa, mỗi người sẽ chỉ định một trọng tài, và cả hai trọng tài sẽ chỉ định một một phần ba. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi những phát hiện của trọng tài (s).
(C) Ngôn ngữ của thủ tục tố tụng sẽ là tiếng Anh và các nguyên tắc pháp lý sẽ được những người của luật pháp Anh và trường hợp pháp luật.

I.19. Tách / Survival / Thời Hạn chế
(A) Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận này được tổ chức bởi một tòa án có thẩm quyền là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.
(B) Bất kỳ nguyên nhân của hành động của khách hàng đối với các điều khoản có phải được nộp tại tòa án có thẩm quyền trong vòng một năm sau khi nguyên nhân của hành động đã phát sinh, hoặc nguyên nhân đó sẽ bị cấm, không hợp lệ và trống không.

I.20. Bất khả kháng
Các nhà cung cấp, chi nhánh và các nhà cung cấp thông tin của mình sẽ không chịu trách nhiệm hoặc được coi là trong mặc định cho bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại trong hoạt động hoặc gián đoạn việc cung cấp các nội dung phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân nào hay hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó hay của họ, bao gồm nhưng không giới hạn đến thất bại của thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại hoặc các vấn đề khác, virus máy tính, truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi vận hành, thời tiết khắc nghiệt, động đất, thiên tai, đình công hoặc các vấn đề lao động khác, chiến tranh, hoặc những hạn chế của chính phủ .

I.21. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện
Các nhà cung cấp có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi những điều khoản hoặc áp đặt các điều khoản và điều kiện mới thuận tiện của nó. Một trong hai Bên ký kết đó sẽ được coi là đã chấp nhận tất cả những thay đổi mới 24 giờ sau khi họ trở nên có hiệu quả trên các trang web. Liên publisher@eureporter.co để biết thêm thông tin.

II. QUẢNG CÁO
II.1. Quy định giới thiệu

Các điều kiện sau đây áp dụng cho những khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo của nhà cung cấp trên trang web, các trang web đối tác của mình và trong Bản tin được công bố bởi các nhà cung cấp (của các nhà quảng cáo ').

II.2. Dịch vụ quảng cáo
Những việc làm là cung cấp các dịch vụ quảng cáo ( 'Quảng cáo') được quy định bởi các nhà quảng cáo trong chương trình tự, phương tiện truyền thông vào ngày thống nhất và giao hàng trong cách thức đã thoả thuận.

II.3. Tổ chức Quảng cáo
(A) Quảng cáo được tổ chức trong lượng tuần, bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào chủ nhật tuần đó, trừ khi thoả thuận khác của các Bên ký kết.
(B) Sau khi thỏa thuận ban đầu, các nhà cung cấp đầu tiên sẽ gửi một đề nghị của một kế hoạch truyền thông đề cập đến thời gian và vị trí của các tài liệu quảng cáo trên các trang web và các tạp chí. Các nhà cung cấp cũng sẽ đính kèm một đề nghị của một thứ tự dựa trên sự thỏa thuận ban đầu.
(C) Bằng cách cung cấp các thứ tự để các nhà cung cấp, các nhà quảng cáo cam kết chấp nhận các kế hoạch truyền thông và các công việc hoàn thành và phải trả giá cuối cùng cho việc làm.

II.4. quảng cáo độc quyền
Trừ khi nêu rõ trong đơn hàng, quảng cáo của nhà quảng cáo trên các trang web hoặc trên các phần của nó hoặc trong Bản tin của nó không phải là độc quyền, tức là các nhà quảng cáo chia sẻ vị trí quảng cáo cùng với nhà quảng cáo khác (s).

II.5. Tạo Quảng cáo Vật liệu
(A) Sau khi nhận đơn hàng, tài liệu quảng cáo sẽ được tạo theo kỹ thuật quảng cáo, hoặc bởi các nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp.
(B) Các nhà quảng cáo có thể cung cấp cho các nhà cung cấp với các vật liệu quảng cáo riêng của mình: (i) các vật liệu quảng cáo được gửi bởi các khách hàng phải phù hợp với EU của phóng viên Quảng cáo Thông số kỹ thuật; (Ii) các nhà quảng cáo nộp Vật liệu quảng cáo ít nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu chiến dịch.
(C) Nếu các yêu cầu của nhà quảng cáo như vậy, các nhà cung cấp thiết kế các vật liệu quảng cáo cho các nhà quảng cáo: (i) các nhà cung cấp sẽ yêu cầu tài liệu hình ảnh và văn bản từ các nhà quảng cáo đó sẽ được sử dụng như một nguồn cảm hứng cho việc tạo Quảng cáo Vật liệu; (Ii) một lần các vật liệu quảng cáo được tạo ra bởi các nhà cung cấp, nó sẽ gửi nó cho các nhà quảng cáo chính, với giới hạn của ba dự thảo bao gồm các phiên bản cuối cùng để xuất bản. dự thảo hơn nữa có thể phải chịu một khoản phí. Bất kỳ Quảng cáo Vật liệu tạo ra bởi các nhà cung cấp sẽ vẫn là tài sản riêng của mình và không được tái sử dụng mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản.
II.6. Trách nhiệm đối với các vật liệu quảng cáo
(A) Trong cả hai trường hợp các nhà quảng cáo chấp nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các thông điệp và nội dung của các vật liệu quảng cáo. Các nhà cung cấp có quyền không công bố một phần hoặc toàn bộ Quảng cáo Vật liệu, mà không cần bất kỳ bồi thường, thậm chí nếu người liên lạc của nó ban đầu ghi nhận những vật liệu quảng cáo, nếu thấy nó hung hăng, không phù hợp, quá "hào nhoáng" hay vì lý do nào khác.
(B) Các nhà cung cấp không chấp nhận quảng cáo mà bên ngoài mở rộng không gian quảng cáo được chỉ định, mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản.
II.7. Tiếp xúc
Email để publisher@eureporter.co~~V nếu bạn muốn nhận được thêm thông tin về các dịch vụ của nhà cung cấp cho nhà quảng cáo.

III. TÀI TRỢ

III.1. quy định giới thiệu
(A) Các điều khoản sau đây áp dụng cho khách hàng với một nhà tài trợ, danh tiếng của công ty hoặc thỏa thuận hợp tác truyền thông (các "Nhà tài trợ ').
(B) Tài trợ là một hình thức hỗ trợ nào của các nhà tài trợ để các nhà cung cấp. Các nhà cung cấp nhằm mục đích giúp hiệu quả và minh bạch của cộng đồng EU thông qua việc cung cấp các thông tin về các vấn đề châu Âu, chủ yếu là trực tuyến.
(C) Tài trợ là hỗ trợ cho: (i) hoặc là toàn bộ nền tảng hoặc (ii) cho một cuộc tranh luận thông tin thêm về một phần nhất định hoặc phần phụ.
(D) Các nhà cung cấp có quyền để tạo ra các loại tài trợ, bao gồm cả tài trợ ví dụ nước, hoặc phương tiện truyền thông nội dung và quan hệ đối tác sự kiện.
(E) Tài trợ là một năm, cho một phiên bản ngôn ngữ (tiếng Anh trừ khi có quy định khác). Tài trợ được tự động gia hạn theo các điều khoản (xem tiểu mục I.5 ở trên).
III.2. Không-ảnh hưởng của các nhà tài trợ
(A) Các nhà cung cấp là một nền tảng truyền thông trung tính cho tất cả các diễn viên EU, cung cấp dịch vụ không có vận động hành lang. Là một Công ty TNHH Anh, các nhà cung cấp là tùy thuộc vào yêu cầu kiểm toán và công bố các tài khoản của mình.
(B) tài trợ thực hiện không có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung biên tập cũng không phải là họ có nghĩa là để hỗ trợ nội dung này.
IV.3. Các dịch vụ cung cấp vì nhà tài trợ
(A) Các nhà cung cấp sẽ cung cấp khả năng hiển thị tên và / hoặc logo của nhà tài trợ. Điều này bao gồm sự hiện diện trên các trang web, mà sẽ có thể truy cập tới công chúng miễn phí, và trên xuất bản phẩm giấy, cũng như đề cập tại cuộc họp báo, nếu có được tổ chức. Nên nó muốn như vậy và nêu nó với thông báo hợp lý, một nhà tài trợ có thể giảm sự hiện diện của các biểu tượng của nó trên bất kỳ của các phương tiện truyền thông.
(B) Những việc làm là cung cấp các dịch vụ theo quy định của khách hàng trong việc 'tự' và có thể bao gồm: I. Tầm nhìn và mục tiêu - tổ chức theo bảng sau

Loại tài trợ Tầm nhìn và hiệp hội để phần
Trang web REPORTER.CO EU Tất cả các phần của trang web
REPORTER.CO trang Web EU trang web một đoạn đặc biệt
Tạp chí EU REPORTER Tổng số trang chữ Magazine
Tạp chí REPORTER EU trang Liên quan đến một trang trong tạp chí in và điện tử
REPORTER.TV WEBCAM EU kênh truyền hình trực tuyến sống
REPORTER.TV Xem lại EU Web TV Video theo yêu cầu
iPhone REPORTER EU & iPad Apps Sống trực tuyến kênh truyền hình TV Web Video theo yêu cầu

(C) Logo tầm nhìn và tên đề cập đến -
Nhà tài trợ thưởng thức một mức độ cao của tầm nhìn biểu tượng vĩnh cửu và tên đề cập đến.
Khả năng hiển thị trên trang web được cung cấp thông qua logo của nhà tài trợ và liên kết đến trang web của công ty của Nhà tài trợ.
Tầm nhìn trong tạp chí được cung cấp bởi các logo của nhà tài trợ và một liên kết được in đến trang web của công ty của Nhà tài trợ.
Khả năng hiển thị trên Web TV Live được cung cấp thông qua logo của nhà tài trợ.
Khả năng hiển thị trên Web TV Video On Demand được cung cấp thông qua Logo của Nhà tài trợ.
Khả năng hiển thị trên iPhone và iPad Apps được cung cấp thông qua logo của nhà tài trợ và liên kết đến trang web của công ty của Nhà tài trợ.
(D) Quảng cáo (điều kiện của phần II nêu trên. Quảng cáo được áp dụng).
(E) Mạng xã và sự kiện hiệp hội - Nhà tài trợ có thể được mời đến các sự kiện công cộng do các nhà cung cấp tổ chức, bao gồm hội thảo, (ii) hội nghị. Đối với một khoản phụ phí, tài trợ có thể trở thành liên kết với những sự kiện này. Trong trường hợp đó, họ có khả năng hiển thị logo trên giấy mời và các chương trình, chúng được đề cập công khai trong sự kiện này và có thể có một khe nói và đầu vào của chương trình và danh sách người tham gia. Nhà tài trợ cũng có thể đề nghị chủ đề cho các cuộc hội thảo, mà họ sau đó sẽ được liên kết nếu các hội thảo đề nghị diễn ra.
IV.4. Mô đun của Dịch vụ
Dịch vụ của các gói tài trợ là mô-đun, cho phép các nhà tài trợ để dễ dàng thay thế một dịch vụ với nhau, sau khi thỏa thuận với các nhà cung cấp.
IV. 5. Thông báo trong trường hợp thay đổi
Các nhà cung cấp cam kết làm hết sức mình để đạt được tiếp xúc với các nhà tài trợ tương tự như đã nêu trong mẫu đơn đặt hàng, trao đổi thư từ trước khi bắt đầu tài trợ. Nó bảo lưu quyền sửa đổi những khi cần thiết và sẽ thông báo cho các nhà tài trợ của bất kỳ thay đổi lớn.
IV.6. Tiếp xúc
Email để publisher@eureporter.co~~V nếu bạn muốn nhận được thêm thông tin về các dịch vụ của nhà cung cấp vì nhà tài trợ.
Địa chỉ thông tin phản hồi của bạn:

EU PV,
PO BOX 73, Trung tâm báo chí quốc tế, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussels publisher@eureporter.co