Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

Phóng viên EU được xuất bản bởi

EU Reporter Media & Communications Ltd (Cộng hòa Ireland)

ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Ireland

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ:

Nhà thờ đen, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Số công ty: 659786 Số thuế GTGT: IE 3732102TH

Email: [email được bảo vệ]

Chủ sở hữu lợi cuối cùng:

Cơ sở dữ liệu tin tức của EU Limited

62 Đường Whitfeld, Ashford, Anh, TN23 7TX