Kết nối với chúng tôi

Môi trường

Ủy ban phê duyệt kế hoạch viện trợ nhà nước Séc trị giá 742 triệu euro để hỗ trợ quản lý rừng bền vững

SHARE:

Được phát hành

on

Chúng tôi sử dụng đăng ký của bạn để cung cấp nội dung theo những cách bạn đã đồng ý và để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi về bạn. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Ủy ban Châu Âu đã phê duyệt, theo quy định viện trợ của nhà nước EU, một chương trình trị giá 742 triệu euro (17.4 tỷ CZK) của Séc để hỗ trợ quản lý rừng bền vững. Biện pháp này sẽ góp phần đạt được các mục tiêu của Chính sách nông nghiệp chung bằng cách tăng cường bảo vệ môi trường rừng.

Theo chương trình này, viện trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức trợ cấp trực tiếp cho chủ rừng nhỏ, vừa và lớn và các đơn vị khác có quyền và nghĩa vụ tương tự, bao gồm cả đơn vị thuộc sở hữu nhà nước. Đặc biệt, các khoản tài trợ trực tiếp sẽ hỗ trợ: (i) các hoạt động được thiết kế để ngăn chặn xói mòn đất trên các lâm phần bị phá rừng; (ii) bảo vệ đa dạng sinh học rừng; và (iii) bảo vệ cấu trúc và thành phần đất rừng. Những người hưởng lợi đủ điều kiện sẽ nhận được số tiền viện trợ tương đương khoảng € 0.18 (4.22 CZK) mỗi ngày cho mỗi ha đất rừng. Số tiền này sẽ chi trả tới 100% chi phí đủ điều kiện.

Ủy ban đã đánh giá chương trình này theo các quy tắc viện trợ nhà nước của EU, đặc biệt là Điều 107 (3) (c) của Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu Âu ('TFEU'), cho phép các quốc gia thành viên hỗ trợ phát triển một số hoạt động kinh tế theo những điều kiện nhất định và theo 2022 Hướng dẫn hỗ trợ nhà nước trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và nông thôn ('Hướng dẫn Nông nghiệp năm 2022'). Trên cơ sở này, Ủy ban đã phê duyệt chương trình của Séc theo quy định viện trợ của nhà nước EU.

Ủy viên Didier Reynders (hình), phụ trách chính sách cạnh tranh, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã phê duyệt kế hoạch trị giá 742 triệu euro cho phép Séc hỗ trợ quản lý rừng bền vững, đảm bảo rằng rừng có khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu. Biện pháp này sẽ góp phần đạt được các mục tiêu liên quan đến môi trường và khí hậu của EU mà không gây ra sự cạnh tranh quá mức.”

Một thông cáo báo chí có sẵn Trực tuyến.

Chia sẻ bài viết này:

EU Reporter đăng các bài báo từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau thể hiện nhiều quan điểm. Các vị trí được đảm nhận trong các bài báo này không nhất thiết phải là của Phóng viên EU.

Video nổi bật