Kết nối với chúng tôi

Video

#UnitedAgainstCoronavirus – Melinda Gates cam kết 100 triệu USD và cảm ơn von der Leyen vì vai trò của cô ấy

SHARE:

Được phát hành

on

Melinda Gates, Đồng Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, nói rằng thế giới đang trông cậy vào các nhà khoa học của mình, nhưng vấn đề tìm ra vắc xin cũng là một vấn đề, rằng đại dịch sẽ không kết thúc cho đến khi nó được giải quyết trên toàn cầu. Quỹ sẽ đóng góp 100 triệu đô la.

Chia sẻ bài viết này:

Video nổi bật