#AnimalWelfare nhìn thấy châu Âu là ưu tiên để khai thác toàn cầu hóa

| ngày 09 tháng 5 năm 2016 | 0 Comments
Eurogroup cho vật mạnh mẽ hoan nghênh sự bao gồm quyền lợi động vật trong một Reflection Giấy Ủy ban Bảo đảm hài hòa toàn cầu hoá phát hành vào tháng 10 2017. Đây là một bước tiến cho chính sách thương mại EU và AW, nhưng nó không phải là kết thúc. bảo vệ động vật đang nhận được sự quan tâm, nhưng vẫn không đủ sự chú ý trong chính sách thương mại châu Âu.

Jeppe Kofod, phó chủ tịch của tập đoàn S & D và Intergroup trên Phúc lợi và Bảo tồn Động vật đẩy mạnh mẽ cho điều này là một ưu tiên. Ông nói: '' Đây thực sự mở ra nhiều cánh cửa cho các tổ chức bảo vệ động vật trên khắp châu Âu. Bây giờ chúng ta có một cái gì đó để giữ cả hai Ủy ban và các nước thành viên vào tài khoản. Bây giờ nỗ lực chung của chúng tôi về việc khai thác toàn cầu hóa cũng phải bao gồm các cam kết dành riêng cho việc bảo đảm quyền lợi động vật. Bao gồm cả quyền lợi động vật là một ưu tiên trong chính sách thương mại của EU là rất quan trọng trong các nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo rằng không có gia súc bị không cần thiết trên tài khoản của việc thay đổi mô hình thương mại, tăng xuất khẩu hoặc các hiệu ứng khác của toàn cầu hóa. ''

Reineke Hameleers, giám đốc của Eurogroup cho động vật, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc công nhận và ưu tiên cho quyền lợi động vật đề ra trong Giấy Reflection Ủy ban. Đây là một dấu hiệu tích cực mà việc bảo vệ động vật chưa được đẩy xuống các chương trình nghị sự của EU. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục nỗ lực và nhìn về phía trước để thỏa thuận thương mại tự do mà là một trong những tốt nhất có nghĩa là EU có để giúp tích cực phát triển và phúc lợi xã hội ảnh hưởng động vật ở nước ngoài. Eurogroup cho vật tôi hoan nghênh tuyên bố thêm rằng hỗ trợ như một cách tiếp cận trong chương trình nghị sự thương mại châu Âu.”

Việc loại bỏ thuế quan, phân bổ hạn ngạch thuế quan, và tăng cường hợp tác quy định trong sản phẩm động vật có thể gây ra một mối đe dọa đáng kể đối với tiêu chuẩn châu Âu về AW.

tags: , , , , , , , , , ,

thể loại: A Frontpage, vận chuyển động vật, Phúc lợi động vật, môi trường, EU